Nota prawna

  Polityka cookies

  W trakcie przeglądania strony internetowej ladona.com.pl mogą być gromadzone w sposób automatyczny dane osobowe w postaci np. adresu IP, urządzenia końcowego, rodzaju przeglądarki oraz systemu operacyjnego użytkownika. Dane te służą prawidłowemu działaniu strony oraz właściwemu wyświetlaniu treści na niej zamieszczonych i mogą być przechowywane w logach serwera. Pliki cookies, są plikami wysyłanymi do urządzenia użytkownika strony podczas jej przeglądania. Mają one na celu poprawianie jego jakości, poprzez zapamiętywanie preferencji użytkownika i wybranych opcji podczas korzystania ze strony internetowej. Mogą służyć także do prowadzenia anonimowych statystyk w celach marketingowych lub zbierana danych o których mowa powyżej. Pliki te nie wprowadzają zmian na urządzeniu końcowym użytkownika.
  Użytkownik strony wyraża uprzednią zgodę na wykorzystywanie przez witrynę plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w wybranej przez siebie przeglądarce internetowej. Podczas korzystania ze strony Przeglądający może zobaczyć jakie pliki powstały podczas sesji lub usunąć pliki cookies znajdujące się na jego urządzeniu. W tym celu należy zastosować się do instrukcji podanych przez twórców używanej przeglądarki internetowej. Administratorem plików cookies jest operator serwisu Kancelaria Prawno-Podatkowa LADONA CONSULTING Piotr Mlastek, Warszawa.


  Warunki korzystania z serwisu internetowego Kancelarii

  1. Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu oraz formie, materiałów publikowanych na stronie internetowej Kancelarii Prawno - Podatkowej LADONA CONSULTING bez wyraźnej pisemnej zgody zarządzającego prawami do serwisu.  Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych.
  2. Właściciele praw i zarządzający stroną internetową Kancelarii Prawno - Podatkowej LADONA CONSULTING oświadczają, że dołożyli wszelkich starań aby prezentowane treści, akty prawne oraz inne teksty i opinie były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednakże ze względu na zmiany w prawie i sytuacji na rynku, a także ze względu na ryzyko związane z komunikacją elektroniczną, mogą one być niepełne lub nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, w oparciu o informacje zawarte na tej stronie, zalecamy zasięgnięcie porady u kompetentnego specjalisty. Informacje zawarte na tej stronie nie mogą zastępować zasięgnięcia takiej porady, chociaż Kancelaria Prawno - Podatkowa LADONA CONSULTING dokłada wszelkich starań, aby informacje oraz ich źródła były wiarygodne.
   Kancelaria Prawno - Podatkowa LADONA CONSULTING nie ponosi w żadnych okolicznościach i wobec nikogo odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w materiałach przedstawionych na stronach www.ladona.com.pl, ani za ewentualne działania, podjęte w oparciu o te informacje, ani za rezultaty ich użycia czy podjęte w oparciu o nie decyzje, ani za żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań, nawet w przypadku otrzymania lub przekazywania ostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich szkód.
  3. Witryna ta daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi Kancelaria Prawno - Podatkowa LADONA CONSULTING nie ma żadnej kontroli, nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności oraz nie zajmuje wobec nich żadnego stanowiska.
  4. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest niedozwolone.
   Zastrzeżenie nie dotyczy kopii stron przechowywanych w publicznie dostępnych bazach systemów katalogowych, wyszukiwawczych i indeksujących, pod warunkiem, że bazy te udostępniane są bezpłatnie bez żadnych dodatkowych warunków wszystkim użytkownikom internetu i udostępnianie to nie wiąże się bezpośrednio z korzyściami materialnymi dla udostępniającego, a udostępnianie nie jest ograniczone liczbą stron.
  5. Zamieszczone na stronach tej witryny dane teleadresowe przeznaczone są wyłącznie dla potrzeb Klientów oraz potencjalnych Klientów korzystających lub zamierzających korzystać z usług Kancelarii Prawno - Podatkowej LADONA CONSULTING.

  Przetwarzanie danych ze strony internetowej kancelarii

  Właściciel i zarządzający witryną w żadnym wypadku nie wyraża zgody na przetwarzanie zawartych na tej stronie danych w jakiejkolwiek formie lub przy pomocy jakichkolwiek baz danych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Kancelarii Prawno - Podatkowej LADONA CONSULTING, zwłaszcza w zakresie działań marketingowych. W tym zakresie wyłączam publiczną dostępność danych mailowych, a każdy kierowany mail o treści reklamowej uważany będzie za naruszenie prywatności.

  .