Kancelaria doradzała klientom od 1989 roku

KANCELARIA NIECZYNNA - NARESZCIE EMERYTURA

Icon

Nowe firmy

Kompleksowa obsługa (z udziałem kancelarii notarialnych) rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, przerejestrowania, wprowadzanie zmian do rejestru przedsiębiorców itp. Opracowanie indywidualnej umowy spółki dostosowanej do potrzeb Klienta

Icon

Sprawy podatkowe i celne

Reprezentujemy klientów przed organami podatkowaymi, celno-skarbowymi oraz Izbami Adminnistracji Skarbowej i sądami administracyjnymi w postępowaniach podatkowych, kontrolnych, celno-skarbowych. Skuteczne zastępstwo i pomoc w trakcie kontroli podatkowych i celno-skarbowych.

Icon

Doradztwo podatkowe

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Kancelaria oferuje usługi polegające na rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych problemów prawnych, uwzględniając przy tym specyfikę działalności prowadzonej przez naszych Klientów.

Icon

Zmiany formy prawnej

Procesy przekształceń spółek najczęściej podyktowane są chęcią optymalizacji podatkowej prowadzonych działań lub ochrony majątku osobistego, jak również w celu zwiększenia atrakcyjności i wiarygodności względem kontrahentów. Nie należy zapominać o przekształceniu działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową, któremu towarzyczą identyczne cele.

Icon

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze obejmuje szereg usług z różnych dziedzin. Są to porady prawne oraz wsparcie w kwestiach zagadnień podatkowych, pomoc w zakresie opracowywania zasad organizacji i zarządzania firmą. Specjalizujemy się w znajdowaniu skutecznych rozwiązań takich, które gwarantują sukces i satysfakcję klientów. Nasi klienci mają poczucie pewności i bezpieczeństwa.

Icon

Fundacje

Fundacje należące do grupy organizacji pozarządowych zaczęły w ostatnich latach pełnić istotną rolę społeczną i zyskiwać coraz szersze poparcie społeczeństwa. Pomagamy w ich rejestracji kierując szczególną uwagę na zabezpieczenie interesów fundatora, między innymi przez sporządzenie autorskiego projektu statutu fundacji.

Doradztwo Podatkowe

Podatki niewątpliwie stanowią dla podatników dolegliwość. Naturalną tego konsekwencją jest podejmowanie przez nich działań, zarówno legalnych, jak i nielegalnych, zmierzających do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Niektórzy podatnicy wykorzystują również możliwości systemu poboru podatków, jako źródła dochodów uzyskiwanych kosztem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.Najczęściej są to przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w aspekcie wyłudzenia VAT na podstawie pustych faktur powodujące wielokrotnie dolegliwe skutki nieświadomości nabywców towarów i usług. Kancelaria pomaga oszukanym podatnikom uniknąć konsekwencji związanych z "pustymi" fakturami. Nikogo bowiem nie powinien obciążać cudzy podstęp.
Kancelaria reprezentuje firmy i osoby fizyczne przed sądami, organami podatkowymi, celno-skarbowymi, egzekucyjnymi i administracyjnymi oraz innymi instytucjami.

Zmiana formy prawnej prowadzonego biznesu

Proces przekształcenia przedsiębiorstwa może być mniej lub bardziej skomplikowany w zależności od wybranego trybu. Aby wybrać i wdrożyć ten właściwy, najmniej skomplikowany i obciążający fiskalnie tryb przekształcenia niezbędna jest pomoc doświadczonych w tej dziedzinie doradców. Kancelaria pomagając swoim Klintom w procesie przekształcenia dokonuje kompleksowej analizy sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa celem ustalenia najefektywniejszego rozwiązania. Przeprowadzamy przekształcenia kompleksowo, opracowując komplet wymaganych dokumentów niezbędnych od strony statutowej oraz rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wskazać trzeba także, że zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych każda osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą ma możliwość przekształcenia formy prawnej w spółkę kapitałową z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych. Zatem przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może każdy, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, sposób opodatkowania, rodzaj prowadzonej ewidencji, ani też rodzaj branży, w jakiej prowadzona jest działalność. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc przy przekształceniu działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową.
Przy wykonywaniu powierzonego zadania kierujemy się wyłącznie dobrem naszego Klienta, mając cały czas na uwadze zabezpieczenie jego interesów oraz najwyższą dyskrecję w przetwarzaniu otrzymanych danych. Sukces Klinta jest również naszym sukcesem.