Kancelaria Prawno - Podatkowa

Rok założenia 1988

Doradztwo gospodarcze - nie tylko - przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzenia działalności gospodarczej.
Kancelaria Prawno - Podatkowa Ladona Consulting specjalizuje się w znajdowaniu skutecznych rozwiązań. Takich, które gwarantują sukces i satysfakcję Klientów, nasze działania dają im poczucie pewności i bezpieczeństwa. Możliwe jest to dzięki posiadanemu doświadczeniu, doskonałej orientacji w zmieniających się przepisach oraz innowacyjnemu podejściu do powierzonych spraw. Główne nurty doradztwa to:

  • Kompleksowa obsługa (z udziałem kancelarii notarialnych) rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (cała Polska), przerejestrowania, wprowadzanie zmian do rejestru przedsiębiorców itp. Opracowywanie umów spółek, przygotowywanie opinii w zakresie prawa handlowego (w tym prawa upadłościowego i układowego), przygotowywanie regulacji i doradztwo w stosunkach wewnętrznych spółek, doradztwo dla zarządów, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, ich łączeń i przejęć (fuzje, inkorporacje), zbywaniu oraz nabywaniu przedsiębiorstw.
  • Tworzenie i opiniowanie aktów wewnątrzkorporacyjnych, sporządzanie projektów umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, porozumień, uchwał, kontraktów menedżerskich - zgodnie ze zleceniem Klienta - zabezpieczając jego interesy.
  • Doradztwo podatkowe - opracowywanie opinii prawno-podatkowych, udzielanie porad oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz wykonywanie zastępstwa prawnego w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz Sądami Administracyjnymi. Skuteczne zastępstwo i pomoc w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych.
  • Doradztwo w sprawach celnych i wykonywanie zastępstwa prawnego w postępowaniu przed organami celnymi oraz Sądami Administracyjnymi. W szczególnosci postępowania weryfikacyjne zgłoszeń celnych, niezamknięte procedury tranzytu i podobne.
  • W przypadku powierzenia nam obsługi transakcji zbycia udziałów w spółce - w ciągu 48 godzin zapewniamy przeniesienie własności udziałow na nabywcę, a także w razie konieczności zmianę umowy spółki oraz składu zarządu i zgłaszamy powyższe zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kancelaria dokonuje pełnej obsługi obrotu udziałami w spółkach kapitałowych, pośredniczy w obrocie udziałami w czym posiada doświadczenie od 1988 roku.

Postępowania podatkowe i celne

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa i reprezentacji podatników przed organami podatkowymi, celnymi w postępowaniach dotyczących weryfikacji zgłoszeń celnych oraz organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań administracyjnych oraz na wszystkich etapach postępowań sądowoadministracyjnych.
Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów, utrzymując wysoki wskaźnik pozytywnych rozstrzygnięć.
Nieujawnione dochody
- z powodzeniem reprezentujemy klientów przy rozwiązywaniu problemów związanych z takim zarzutem.

Więcej...

Spółki prawa handlowego

Kompleksowa obsługa (z udziałem kancelarii notarialnych) rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (cała Polska), przerejestrowania, wprowadzanie zmian do rejestru przedsiębiorców itp. Opracowywanie umów spółek, przygotowywanie opinii w zakresie prawa handlowego (w tym prawa upadłościowego i układowego), przygotowywanie regulacji i doradztwo w stosunkach wewnętrznych spółek, doradztwo dla zarządów, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, ich łączeń i przejęć (fuzje, inkorporacje), zbywaniu oraz nabywaniu przedsiębiorstw.

Więcej...